பொன்னியின் செல்வன்

1. முதல் பாகம் – புது வெள்ளம்

 • அத்தியாயம் 1 – ஆடித்திருநாள்
 • அத்தியாயம் 2 – ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி
 • அத்தியாயம் 3 – விண்ணகரக் கோயில்
 • அத்தியாயம் 4 – கடம்பூர் மாளிகை
 • அத்தியாயம் 5 – குரவைக் கூத்து
 • அத்தியாயம் 6 – நடுநிசிக் கூட்டம்
 • அத்தியாயம் 7 – சிரிப்பும் கொதிப்பும்
 • அத்தியாயம் 8 – பல்லக்கில் யார்?
 • அத்தியாயம் 9 – வழிநடைப் பேச்சு
 • அத்தியாயம் 10 – குடந்தை சோதிடர்
 • அத்தியாயம் 11 – திடும்பிரவேசம்
 • அத்தியாயம் 12 – நந்தினி
 • அத்தியாயம் 13 – வளர்பிறைச் சந்திரன்
 • அத்தியாயம் 14 – ஆற்றங்கரை முதலை
 • அத்தியாயம் 15 – வானதியின் ஜாலம்
 • அத்தியாயம் 16 – அருள்மொழிவர்மர்
 • அத்தியாயம் 17 – குதிரை பாய்ந்தது!
 • அத்தியாயம் 18 – இடும்பன்காரி
 • அத்தியாயம் 19 – ரணகள அரண்யம்
 • அத்தியாயம் 20 – “முதற் பகைவன்!”
 • அத்தியாயம் 21 – திரை சலசலத்தது!
 • அத்தியாயம் 22 – வேளக்காரப் படை
 • அத்தியாயம் 23 – அமுதனின் அன்னை
 • அத்தியாயம் 24 – காக்கையும் குயிலும்
 • அத்தியாயம் 25 – கோட்டைக்குள்ளே
 • அத்தியாயம் 26 – “அபாயம்! அபாயம்!”
 • அத்தியாயம் 27 – ஆஸ்தான புலவர்கள்
 • அத்தியாயம் 28 – இரும்புப் பிடி
 • அத்தியாயம் 29 – “நம் விருந்தாளி”
 • அத்தியாயம் 30 – சித்திர மண்டபம்
 • அத்தியாயம் 31 – “திருடர்! திருடர்!”
 • அத்தியாயம் 32 – பரிசோதனை
 • அத்தியாயம் 33 – மரத்தில் ஒரு மங்கை!
 • அத்தியாயம் 34 – லதா மண்டபம்
 • அத்தியாயம் 35 – மந்திரவாதி
 • அத்தியாயம் 36 – “ஞாபகம் இருக்கிறதா?”
 • அத்தியாயம் 37 – சிம்மங்கள் மோதின!
 • அத்தியாயம் 38 – நந்தினியின் ஊடல்
 • அத்தியாயம் 39 – உலகம் சுழன்றது!
 • அத்தியாயம் 40 – இருள் மாளிகை
 • அத்தியாயம் 41 – நிலவறை
 • அத்தியாயம் 42 – நட்புக்கு அழகா?
 • அத்தியாயம் 43 – பழையாறை
 • அத்தியாயம் 44 – எல்லாம் அவள் வேலை!
 • அத்தியாயம் 45 – குற்றம் செய்த ஒற்றன்
 • அத்தியாயம் 46 – மக்களின் முணுமுணுப்பு
 • அத்தியாயம் 47 – ஈசான சிவபட்டர்
 • அத்தியாயம் 48 – நீர்ச் சுழலும் விழிச் சுழலும்
 • அத்தியாயம் 49 – விந்தையிலும் விந்தை!
 • அத்தியாயம் 50 – பராந்தகர் ஆதுரசாலை
 • அத்தியாயம் 51 – மாமல்லபுரம்
 • அத்தியாயம் 52 – கிழவன் கல்யாணம்
 • அத்தியாயம் 53 – மலையமான் ஆவேசம்
 • அத்தியாயம் 54 – “நஞ்சினும் கொடியாள்”
 • அத்தியாயம் 55 – நந்தினியின் காதலன்
 • அத்தியாயம் 56 – அந்தப்புரசம்பவம்
 • அத்தியாயம் 57 – மாய மோகினி

2. இரண்டாம் பாகம் – சுழற்காற்று

 • அத்தியாயம் 1 – பூங்குழலி
 • அத்தியாயம் 2 – சேற்றுப் பள்ளம்
 • அத்தியாயம் 3 – சித்தப் பிரமை
 • அத்தியாயம் 4 – நள்ளிரவில்
 • அத்தியாயம் 5 – நடுக்கடலில்
 • அத்தியாயம் 6 – மறைந்த மண்டபம்
 • அத்தியாயம் 7 – “சமுத்திர குமாரி”
 • அத்தியாயம் 8 – பூதத் தீவு
 • அத்தியாயம் 9 – “இது இலங்கை!”
 • அத்தியாயம் 10 – அநிருத்தப் பிரமராயர்
 • அத்தியாயம் 11 – தெரிஞ்ச கைக்கோளப் படை
 • அத்தியாயம் 12 – குருவும் சீடனும்
 • அத்தியாயம் 13 – “பொன்னியின் செல்வன்”
 • அத்தியாயம் 14 – இரண்டு பூரண சந்திரர்கள்
 • அத்தியாயம் 15 – இரவில் ஒரு துயரக் குரல்
 • அத்தியாயம் 16 – சுந்தர சோழரின் பிரமை
 • அத்தியாயம் 17 – மாண்டவர் மீள்வதுண்டோ?
 • அத்தியாயம் 18 – துரோகத்தில் எது கொடியது?
 • அத்தியாயம் 19 – “ஒற்றன் பிடிபட்டான்!”
 • அத்தியாயம் 20 – இரு பெண் புலிகள்
 • அத்தியாயம் 21 – பாதாளச் சிறை
 • அத்தியாயம் 22 – சிறையில் சேந்தன் அமுதன்
 • அத்தியாயம் 23 – நந்தினியின் நிருபம்
 • அத்தியாயம் 24 – அனலில் இட்ட மெழுகு
 • அத்தியாயம் 25 – மாதோட்ட மாநகரம்
 • அத்தியாயம் 26 – இரத்தம் கேட்ட கத்தி
 • அத்தியாயம் 27 – காட்டுப் பாதை
 • அத்தியாயம் 28 – இராஜபாட்டை
 • அத்தியாயம் 29 – யானைப் பாகன்
 • அத்தியாயம் 30 – துவந்த யுத்தம்
 • அத்தியாயம் 31 – “ஏலேல சிங்கன்” கூத்து
 • அத்தியாயம் 32 – கிள்ளி வளவன் யானை
 • அத்தியாயம் 33 – சிலை சொன்ன செய்தி
 • அத்தியாயம் 34 – அநுராதபுரம்
 • அத்தியாயம் 35 – இலங்கைச் சிங்காதனம்
 • அத்தியாயம் 36 – தகுதிக்கு மதிப்பு உண்டா?
 • அத்தியாயம் 37 – காவேரி அம்மன்
 • அத்தியாயம் 38 – சித்திரங்கள் பேசின்
 • அத்தியாயம் 39 – “இதோ யுத்தம்!”
 • அத்தியாயம் 40 – மந்திராலோசனை
 • அத்தியாயம் 41 – “அதோ பாருங்கள்!”
 • அத்தியாயம் 42 – பூங்குழலியின் கத்தி
 • அத்தியாயம் 43 – “நான் குற்றவாளி!”
 • அத்தியாயம் 44 – யானை மிரண்டது!
 • அத்தியாயம் 45 – சிறைக் கப்பல்
 • அத்தியாயம் 46 – பொங்கிய உள்ளம்
 • அத்தியாயம் 47 – பேய்ச் சிரிப்பு
 • அத்தியாயம் 48 – ‘கலபதி’யின் மரணம்
 • அத்தியாயம் 49 – கப்பல் வேட்டை
 • அத்தியாயம் 50 – “ஆபத்துதவிகள்”
 • அத்தியாயம் 51 – சுழிக் காற்று
 • அத்தியாயம் 52 – உடைந்த படகு
 • அத்தியாயம் 53 – அபய கீதம்

3. மூன்றாம் பாகம் – கொலை வாள்

 • அத்தியாயம் 1 – கோடிக்கரையில்
 • அத்தியாயம் 2 – மோக வலை
 • அத்தியாயம் 3 – ஆந்தையின் குரல்
 • அத்தியாயம் 4 – தாழைப் புதர்
 • அத்தியாயம் 5 – ராக்கம்மாள்
 • அத்தியாயம் 6 – பூங்குழலியின் திகில்
 • அத்தியாயம் 7 – காட்டில் எழுந்த கீதம்
 • அத்தியாயம் 8 – “ஐயோ! பிசாசு!”
 • அத்தியாயம் 9 – ஓடத்தில் மூவர்
 • அத்தியாயம் 10 – சூடாமணி விஹாரம்
 • அத்தியாயம் 11 – கொல்லுப்பட்டறை
 • அத்தியாயம் 12 – “தீயிலே தள்ளு!”
 • அத்தியாயம் 13 – விஷ பாணம்
 • அத்தியாயம் 14 – பறக்கும் குதிரை
 • அத்தியாயம் 15 – காலாமுகர்கள்
 • அத்தியாயம் 16 – மதுராந்தகத் தேவர்
 • அத்தியாயம் 17 – திருநாரையூர் நம்பி
 • அத்தியாயம் 18 – நிமித்தக்காரன்
 • அத்தியாயம் 19 – சமயசஞ்சீவி
 • அத்தியாயம் 20 – தாயும் மகனும்
 • அத்தியாயம் 21 – “நீயும் ஒரு தாயா?”
 • அத்தியாயம் 22 – “அது என்ன சத்தம்?”
 • அத்தியாயம் 23 – வானதி
 • அத்தியாயம் 24 – நினைவு வந்தது
 • அத்தியாயம் 25 – முதன்மந்திரி வந்தார்!
 • அத்தியாயம் 26 – அநிருத்தரின் பிரார்த்தனை
 • அத்தியாயம் 27 – குந்தவையின் திகைப்பு
 • அத்தியாயம் 28 – ஒற்றனுக்கு ஒற்றன்
 • அத்தியாயம் 29 – வானதியின் மாறுதல்
 • அத்தியாயம் 30 – இரு சிறைகள்
 • அத்தியாயம் 31 – பசும் பட்டாடை
 • அத்தியாயம் 32 – பிரம்மாவின் தலை
 • அத்தியாயம் 33 – வானதி கேட்ட உதவி
 • அத்தியாயம் 34 – தீவர்த்தி அணைந்தது!
 • அத்தியாயம் 35 – “வேளை நெருங்கிவிட்டது!”
 • அத்தியாயம் 36 – இருளில் ஓர் உருவம்
 • அத்தியாயம் 37 – வேஷம் வெளிப்பட்டது
 • அத்தியாயம் 38 – வானதிக்கு நேர்ந்தது
 • அத்தியாயம் 39 – கஜேந்திர மோட்சம்
 • அத்தியாயம் 40 – ஆனைமங்கலம்
 • அத்தியாயம் 41 – மதுராந்தகன் நன்றி
 • அத்தியாயம் 42 – சுரம் தெளிந்தது
 • அத்தியாயம் 43 – நந்தி மண்டபம்
 • அத்தியாயம் 44 – நந்தி வளர்ந்தது!
 • அத்தியாயம் 45 – வானதிக்கு அபாயம்
 • அத்தியாயம் 46 – வானதி சிரித்தாள்

4. நான்காம் பாகம் – மணிமகுடம்

 • அத்தியாயம் 1 – கெடிலக் கரையில்
 • அத்தியாயம் 2 – பாட்டனும், பேரனும்
 • அத்தியாயம் 3 – பருந்தும், புறாவும்
 • அத்தியாயம் 4 – ஐயனார் கோவில்
 • அத்தியாயம் 5 – பயங்கர நிலவறை
 • அத்தியாயம் 6 – மணிமேகலை
 • அத்தியாயம் 7 – வாயில்லாக் குரங்கு
 • அத்தியாயம் 8 – இருட்டில் இரு கரங்கள்
 • அத்தியாயம் 9 – நாய் குரைத்தது!
 • அத்தியாயம் 10 – மனித வேட்டை
 • அத்தியாயம் 11 – தோழனா? துரோகியா?
 • அத்தியாயம் 12 – வேல் முறிந்தது!
 • அத்தியாயம் 13 – மணிமேகலையின் அந்தரங்கம்
 • அத்தியாயம் 14 – கனவு பலிக்குமா?
 • அத்தியாயம் 15 – இராஜோபசாரம்
 • அத்தியாயம் 16 – “மலையமானின் கவலை”
 • அத்தியாயம் 17 – பூங்குழலியின் ஆசை
 • அத்தியாயம் 18 – அம்பு பாய்ந்தது!
 • அத்தியாயம் 19 – சிரிப்பும் நெருப்பும்
 • அத்தியாயம் 20 – மீண்டும் வைத்தியர் மகன்
 • அத்தியாயம் 21 – பல்லக்கு ஏறும் பாக்கியம்
 • அத்தியாயம் 22 – அநிருத்தரின் ஏமாற்றம்
 • அத்தியாயம் 23 – ஊமையும் பேசுமோ?
 • அத்தியாயம் 24 – இளவரசியின் அவசரம்
 • அத்தியாயம் 25 – அநிருத்தரின் குற்றம்
 • அத்தியாயம் 26 – வீதியில் குழப்பம்
 • அத்தியாயம் 27 – பொக்கிஷ நிலவறையில்
 • அத்தியாயம் 28 – பாதாளப் பாதை
 • அத்தியாயம் 29 – இராஜ தரிசனம்
 • அத்தியாயம் 30 – குற்றச் சாட்டு
 • அத்தியாயம் 31 – முன்மாலைக் கனவு
 • அத்தியாயம் 32 – “ஏன் என்னை வதைக்கிறாய்?”
 • அத்தியாயம் 33 – “சோழர் குல தெய்வம்”
 • அத்தியாயம் 34 – இராவணனுக்கு ஆபத்து!
 • அத்தியாயம் 35 – சக்கரவர்த்தியின் கோபம்
 • அத்தியாயம் 36 – பின்னிரவில்
 • அத்தியாயம் 37 – கடம்பூரில் கலக்கம்
 • அத்தியாயம் 38 – நந்தினி மறுத்தாள்
 • அத்தியாயம் 39 – “விபத்து வருகிறது!”
 • அத்தியாயம் 40 – நீர் விளையாட்டு
 • அத்தியாயம் 41 – கரிகாலன் கொலை வெறி
 • அத்தியாயம் 42 – “அவள் பெண் அல்ல!”
 • அத்தியாயம் 43 – “புலி எங்கே?”
 • அத்தியாயம் 44 – காதலும் பழியும்
 • அத்தியாயம் 45 – “நீ என் சகோதரி!”
 • அத்தியாயம் 46 – படகு நகர்ந்தது!

5. ஐந்தாம் பாகம் – தியாக சிகரம்

 • அத்தியாயம் 1 – மூன்று குரல்கள்
 • அத்தியாயம் 2 – வந்தான் முருகய்யன்!
 • அத்தியாயம் 3 – கடல் பொங்கியது!
 • அத்தியாயம் 4 – நந்தி முழுகியது
 • அத்தியாயம் 5 – தாயைப் பிரிந்த கன்று
 • அத்தியாயம் 6 – முருகய்யன் அழுதான்!
 • அத்தியாயம் 7 – மக்கள் குதூகலம்
 • அத்தியாயம் 8 – படகில் பழுவேட்டரையர்
 • அத்தியாயம் 9 – கரை உடைந்தது!
 • அத்தியாயம் 10 – கண் திறந்தது!
 • அத்தியாயம் 11 – மண்டபம் விழுந்தது
 • அத்தியாயம் 12 – தூமகேது மறைந்தது!
 • அத்தியாயம் 13 – குந்தவை கேட்ட வரம்
 • அத்தியாயம் 14 – வானதியின் சபதம்
 • அத்தியாயம் 15 – கூரை மிதந்தது!
 • அத்தியாயம் 16 – பூங்குழலி பாய்ந்தாள்!
 • அத்தியாயம் 17 – யானை எறிந்தது!
 • அத்தியாயம் 18 – ஏமாந்த யானைப் பாகன்
 • அத்தியாயம் 19 – திருநல்லம்
 • அத்தியாயம் 20 – பறவைக் குஞ்சுகள்
 • அத்தியாயம் 21 – உயிர் ஊசலாடியது!
 • அத்தியாயம் 22 – மகிழ்ச்சியும், துயரமும்
 • அத்தியாயம் 23 – படைகள் வந்தன!
 • அத்தியாயம் 24 – மந்திராலோசனை
 • அத்தியாயம் 25 – கோட்டை வாசலில்
 • அத்தியாயம் 26 – வானதியின் பிரவேசம்
 • அத்தியாயம் 27 – “நில் இங்கே!”
 • அத்தியாயம் 28 – கோஷம் எழுந்தது!
 • அத்தியாயம் 29 – சந்தேக விபரீதம்
 • அத்தியாயம் 30 – தெய்வம் ஆயினாள்!
 • அத்தியாயம் 31 – “வேளை வந்து விட்டது!”
 • அத்தியாயம் 32 – இறுதிக் கட்டம்
 • அத்தியாயம் 33 – “ஐயோ! பிசாசு!”
 • அத்தியாயம் 34 – “போய் விடுங்கள்!”
 • அத்தியாயம் 35 – குரங்குப் பிடி!
 • அத்தியாயம் 36 – பாண்டிமாதேவி
 • அத்தியாயம் 37 – இரும்பு நெஞ்சு இளகியது!
 • அத்தியாயம் 38 – நடித்தது நாடகமா?
 • அத்தியாயம் 39 – காரிருள் சூழ்ந்தது!
 • அத்தியாயம் 40 – “நான் கொன்றேன்!”
 • அத்தியாயம் 41 – பாயுதே தீ!
 • அத்தியாயம் 42 – மலையமான் துயரம்
 • அத்தியாயம் 43 – மீண்டும் கொள்ளிடக்கரை
 • அத்தியாயம் 44 – மலைக் குகையில்
 • அத்தியாயம் 45 – “விடை கொடுங்கள்!”
 • அத்தியாயம் 46 – ஆழ்வானுக்கு ஆபத்து!
 • அத்தியாயம் 47 – நந்தினியின் மறைவு
 • அத்தியாயம் 48 – “நீ என் மகன் அல்ல!”
 • அத்தியாயம் 49 – துர்பாக்கியசாலி
 • அத்தியாயம் 50 – குந்தவையின் கலக்கம்
 • அத்தியாயம் 51 – மணிமேகலை கேட்ட வரம்
 • அத்தியாயம் 52 – விடுதலைக்குத் தடை
 • அத்தியாயம் 53 – வானதியின் யோசனை
 • அத்தியாயம் 54 – பினாகபாணியின் வேலை
 • அத்தியாயம் 55 – “பைத்தியக்காரன்”
 • அத்தியாயம் 56 – “சமய சஞ்சீவி”
 • அத்தியாயம் 57 – விடுதலை
 • அத்தியாயம் 58 – கருத்திருமன் கதை
 • அத்தியாயம் 59 – சகுனத் தடை
 • அத்தியாயம் 60 – அமுதனின் கவலை
 • அத்தியாயம் 61 – நிச்சயதார்த்தம்
 • அத்தியாயம் 62 – ஈட்டி பாய்ந்தது!
 • அத்தியாயம் 63 – பினாகபாணியின் வஞ்சம்
 • அத்தியாயம் 64 – “உண்மையைச் சொல்!”
 • அத்தியாயம் 65 – “ஐயோ, பிசாசு!”
 • அத்தியாயம் 66 – மதுராந்தகன் மறைவு
 • அத்தியாயம் 67 – “மண்ணரசு நான் வேண்டேன்”
 • அத்தியாயம் 68 – “ஒரு நாள் இளவரசர்!”
 • அத்தியாயம் 69 – “வாளுக்கு வாள்!”
 • அத்தியாயம் 70 – கோட்டைக் காவல்
 • அத்தியாயம் 71 – ‘திருவயிறு உதித்த தேவர்’
 • அத்தியாயம் 72 – தியாகப் போட்டி
 • அத்தியாயம் 73 – வானதியின் திருட்டுத்தனம்
 • அத்தியாயம் 74 – “நானே முடி சூடுவேன்!”
 • அத்தியாயம் 75 – விபரீத விளைவு
 • அத்தியாயம் 76 – வடவாறு திரும்பியது!
 • அத்தியாயம் 77 – நெடுமரம் சாய்ந்தது!
 • அத்தியாயம் 78 – நண்பர்கள் பிரிவு
 • அத்தியாயம் 79 – சாலையில் சந்திப்பு
 • அத்தியாயம் 80 – நிலமகள் காதலன்
 • அத்தியாயம் 81 – பூனையும் கிளியும்
 • அத்தியாயம் 82 – சீனத்து வர்த்தகர்கள்
 • அத்தியாயம் 83 – அப்பர் கண்ட காட்சி
 • அத்தியாயம் 84 – பட்டாபிஷேகப் பரிசு
 • அத்தியாயம் 85 – சிற்பத்தின் உட்பொருள்
 • அத்தியாயம் 86 – “கனவா? நனவா?”
 • அத்தியாயம் 87 – புலவரின் திகைப்பு
 • அத்தியாயம் 88 – பட்டாபிஷேகம்
 • அத்தியாயம் 89 – வஸந்தம் வந்தது
 • அத்தியாயம் 90 – பொன்மழை பொழிந்தது!
 • அத்தியாயம் 91 – மலர் உதிர்ந்தது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


SEO Powered By SEOPressor